Tải . . . NẠP VÀO
Biểu ngữ tin tức không kiểm duyệt LifeLine Media

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

A. Giới thiệu

Sự riêng tư của khách truy cập trang web của chúng tôi rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ nó. Chính sách này giải thích những gì chúng tôi sẽ làm với thông tin cá nhân của bạn.

Việc đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi theo các điều khoản của chính sách này khi bạn truy cập trang web của chúng tôi lần đầu tiên cho phép chúng tôi sử dụng cookie mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

B. Tín dụng

Tài liệu này được tạo bằng mẫu từ SEQ Legal (seqlegal.com)

và được sửa đổi bởi Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Thu thập thông tin cá nhân

Các loại thông tin cá nhân sau có thể được thu thập, lưu trữ và sử dụng:

thông tin về máy tính của bạn bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt cũng như hệ điều hành của bạn;

thông tin về những lần bạn truy cập và sử dụng trang web này bao gồm nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập, số lần xem trang và đường dẫn điều hướng trang web;

thông tin, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn, mà bạn nhập khi đăng ký với trang web của chúng tôi;

thông tin mà bạn nhập khi tạo hồ sơ trên trang web của chúng tôi — ví dụ: tên, ảnh hồ sơ, giới tính, sinh nhật, tình trạng mối quan hệ, sở thích và sở thích, chi tiết học vấn và chi tiết việc làm;

thông tin, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn, mà bạn nhập để thiết lập đăng ký nhận email và / hoặc bản tin của chúng tôi;

thông tin mà bạn nhập khi sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi;

thông tin được tạo ra khi sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm khi nào, tần suất và những trường hợp bạn sử dụng nó;

thông tin liên quan đến bất kỳ thứ gì bạn mua, dịch vụ bạn sử dụng hoặc giao dịch bạn thực hiện thông qua trang web của chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và chi tiết thẻ tín dụng của bạn;

thông tin mà bạn đăng lên trang web của chúng tôi với mục đích xuất bản trên internet, bao gồm tên người dùng, ảnh hồ sơ và nội dung bài đăng của bạn;

thông tin có trong bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn gửi cho chúng tôi qua email hoặc thông qua trang web của chúng tôi, bao gồm nội dung thông tin liên lạc và siêu dữ liệu của nó;

bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi.

Trước khi bạn tiết lộ cho chúng tôi thông tin cá nhân của người khác, bạn phải được sự đồng ý của người đó đối với cả việc tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân đó theo chính sách này

D. Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích được quy định trong chính sách này hoặc trên các trang có liên quan của trang web. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những việc sau:

quản trị trang web và công việc kinh doanh của chúng tôi;

cá nhân hóa trang web của chúng tôi cho bạn;

cho phép bạn sử dụng các dịch vụ có sẵn trên trang web của chúng tôi;

gửi cho bạn hàng hóa đã mua qua trang web của chúng tôi;

cung cấp các dịch vụ được mua qua trang web của chúng tôi;

gửi bảng sao kê, hóa đơn và lời nhắc thanh toán cho bạn, đồng thời thu các khoản thanh toán từ bạn;

gửi cho bạn các thông tin liên lạc thương mại phi tiếp thị;

gửi cho bạn các thông báo qua email mà bạn đã yêu cầu cụ thể;

gửi cho bạn bản tin email của chúng tôi, nếu bạn đã yêu cầu (bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn không còn yêu cầu bản tin nữa);

gửi cho bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi hoặc doanh nghiệp của các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm, qua đường bưu điện hoặc nơi bạn đã đồng ý cụ thể với điều này, qua email hoặc công nghệ tương tự (bạn có thể thông báo cho chúng tôi tại bất kỳ lúc nào nếu bạn không còn yêu cầu truyền thông tiếp thị);

cung cấp cho các bên thứ ba thông tin thống kê về người dùng của chúng tôi (nhưng các bên thứ ba đó sẽ không thể xác định bất kỳ người dùng cá nhân nào từ thông tin đó);

giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của hoặc về bạn liên quan đến trang web của chúng tôi;

giữ trang web của chúng tôi an toàn và ngăn chặn gian lận;

xác minh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng trang web của chúng tôi (bao gồm cả việc giám sát các tin nhắn riêng tư được gửi qua dịch vụ nhắn tin riêng trên trang web của chúng tôi); và

sử dụng khác.

Nếu bạn gửi thông tin cá nhân để xuất bản trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ xuất bản và sử dụng thông tin đó theo giấy phép mà bạn cấp cho chúng tôi.

Cài đặt quyền riêng tư của bạn có thể được sử dụng để giới hạn việc xuất bản thông tin của bạn trên trang web của chúng tôi và có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư trên trang web.

Chúng tôi sẽ không, nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào để tiếp thị trực tiếp cho họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

E. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ nhân viên, viên chức, công ty bảo hiểm, cố vấn chuyên nghiệp, đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ nào của chúng tôi khi cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích nêu trong chính sách này.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi (điều này có nghĩa là các công ty con của chúng tôi, công ty mẹ cuối cùng của chúng tôi và tất cả các công ty con của nó) khi cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

đến mức mà chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật;

liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý đang diễn ra hoặc trong tương lai;

để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho người khác nhằm mục đích ngăn ngừa gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng);

cho người mua (hoặc người mua tiềm năng) của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào mà chúng tôi (hoặc đang dự tính) bán; và

cho bất kỳ người nào mà chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý có thể nộp đơn lên tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác để tiết lộ thông tin cá nhân đó, theo ý kiến ​​hợp lý của chúng tôi, tòa án hoặc cơ quan đó có khả năng hợp lý ra lệnh tiết lộ thông tin cá nhân đó.

Trừ khi được quy định trong chính sách này, chúng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

F. Truyền dữ liệu quốc tế

Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ, xử lý và chuyển giao giữa bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoạt động để cho phép chúng tôi sử dụng thông tin theo chính sách này.

Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được chuyển đến các quốc gia sau đây không có luật bảo vệ dữ liệu tương đương với luật có hiệu lực trong Khu vực kinh tế Châu Âu: Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.

Thông tin cá nhân mà bạn xuất bản trên trang web của chúng tôi hoặc gửi để xuất bản trên trang web của chúng tôi có thể có sẵn, qua internet, trên khắp thế giới. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc người khác sử dụng hoặc lạm dụng thông tin đó.

Bạn hoàn toàn đồng ý với việc chuyển giao thông tin cá nhân được mô tả trong Phần F này.

G. Lưu giữ thông tin cá nhân

Mục G này đưa ra các chính sách và quy trình lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, được thiết kế để giúp đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình về việc lưu giữ và xóa thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích hoặc mục đích nào sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó.

Không ảnh hưởng đến điều khoản G-2, chúng tôi thường sẽ xóa dữ liệu cá nhân thuộc các danh mục được nêu dưới đây vào ngày / giờ được nêu dưới đây:

loại dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa trong vòng 28 ngày

Bất chấp các quy định khác của Mục G này, chúng tôi sẽ giữ lại các tài liệu (bao gồm cả tài liệu điện tử) có chứa dữ liệu cá nhân:

đến mức mà chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật;

nếu chúng tôi tin rằng các tài liệu có thể liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào đang diễn ra hoặc trong tương lai; và

để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho người khác nhằm mục đích ngăn ngừa gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng).

H. Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt tổ chức và kỹ thuật để ngăn chặn việc mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên các máy chủ an toàn (được bảo vệ bằng mật khẩu và tường lửa) của chúng tôi.

Tất cả các giao dịch tài chính điện tử được thực hiện thông qua trang web của chúng tôi sẽ được bảo vệ bằng công nghệ mã hóa.

Bạn thừa nhận rằng việc truyền tải thông tin qua internet là không an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi qua internet.

Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi; chúng tôi sẽ không hỏi bạn mật khẩu của bạn (ngoại trừ khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi).

I. Sửa đổi

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian bằng cách xuất bản một phiên bản mới trên trang web của chúng tôi. Bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra trang này để đảm bảo bạn hiểu bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi đối với chính sách này qua email hoặc thông qua hệ thống nhắn tin riêng trên trang web của chúng tôi.

J. Quyền của bạn

Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn; việc cung cấp thông tin như vậy sẽ tuân theo những điều sau:

Việc cung cấp bằng chứng thích hợp về danh tính của bạn.

Chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân mà bạn yêu cầu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi bất cứ lúc nào không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

Trên thực tế, bạn thường sẽ đồng ý rõ ràng trước việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị hoặc chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội từ chối sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

K. Trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi bao gồm các siêu liên kết đến và thông tin chi tiết về các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của các bên thứ ba.

L. Đang cập nhật thông tin

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn cần được chỉnh sửa hoặc cập nhật.

M. Bánh quy

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Cookie là một tệp chứa một số nhận dạng (một chuỗi các chữ cái và số) được máy chủ web gửi đến trình duyệt web và được trình duyệt lưu trữ. Sau đó, số nhận dạng được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ. Cookie có thể là cookie “liên tục” hoặc cookie “phiên”: một cookie liên tục sẽ được trình duyệt web lưu trữ và sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn đã đặt, trừ khi bị người dùng xóa trước ngày hết hạn; Mặt khác, cookie phiên sẽ hết hạn vào cuối phiên người dùng, khi trình duyệt web đóng. Cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được liên kết với thông tin được lưu trữ và lấy từ cookie. 

Tên của cookie mà chúng tôi sử dụng trên trang web của mình và mục đích chúng được sử dụng, được nêu dưới đây:

chúng tôi sử dụng Google Analytics và Adwords trên trang web của mình để nhận ra máy tính khi người dùng truy cập trang web / theo dõi người dùng khi họ điều hướng trang web / cho phép sử dụng giỏ hàng trên trang web / cải thiện khả năng sử dụng của trang web / phân tích việc sử dụng trang web / quản lý trang web / ngăn chặn gian lận và cải thiện tính bảo mật của trang web / cá nhân hóa trang web cho từng người dùng / nhắm mục tiêu quảng cáo có thể được người dùng cụ thể quan tâm / mô tả (các) mục đích};

Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn từ chối chấp nhận cookie — ví dụ:

trong Internet Explorer (phiên bản 10), bạn có thể chặn cookie bằng cách sử dụng cài đặt ghi đè xử lý cookie có sẵn bằng cách nhấp vào “Công cụ”, “Tùy chọn Internet”, “Quyền riêng tư”, sau đó nhấp vào “Nâng cao”;

trong Firefox (phiên bản 24), bạn có thể chặn tất cả cookie bằng cách nhấp vào “Công cụ”, “Tùy chọn”, “Quyền riêng tư”, chọn “Sử dụng cài đặt tùy chỉnh cho lịch sử” từ trình đơn thả xuống và bỏ chọn “Chấp nhận cookie từ các trang web”; và

trong Chrome (phiên bản 29), bạn có thể chặn tất cả cookie bằng cách truy cập menu “Tùy chỉnh và kiểm soát” và nhấp vào “Cài đặt”, “Hiển thị cài đặt nâng cao” và “Cài đặt nội dung”, sau đó chọn “Chặn trang web thiết lập bất kỳ dữ liệu nào ”Trong tiêu đề“ Cookie ”.

Việc chặn tất cả cookie sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web. Nếu bạn chặn cookie, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng trên trang web của chúng tôi.

Bạn có thể xóa cookie đã được lưu trữ trên máy tính của mình — ví dụ:

trong Internet Explorer (phiên bản 10), bạn phải xóa các tệp cookie theo cách thủ công (bạn có thể tìm thấy hướng dẫn để thực hiện việc này tại http://support.microsoft.com/kb/278835 );

trong Firefox (phiên bản 24), bạn có thể xóa cookie bằng cách nhấp vào “Công cụ”, “Tùy chọn” và “Quyền riêng tư”, sau đó chọn “Sử dụng cài đặt tùy chỉnh cho lịch sử”, nhấp vào “Hiển thị cookie” rồi nhấp vào “Xóa tất cả cookie” ; và

trong Chrome (phiên bản 29), bạn có thể xóa tất cả cookie bằng cách truy cập menu “Tùy chỉnh và kiểm soát” và nhấp vào “Cài đặt”, “Hiển thị cài đặt nâng cao” và “Xóa dữ liệu duyệt web”, sau đó chọn “Xóa cookie và trang web khác và dữ liệu trình cắm ”trước khi nhấp vào“ Xóa dữ liệu duyệt web ”.

Xóa cookie sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web.

LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, nếu bạn có thắc mắc hoặc nếu bạn muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại Richard@lifeline.news, điện thoại theo số +44 7875 972892, hoặc qua đường bưu điện sử dụng các chi tiết được cung cấp bên dưới:

LifeLine Media™, Richard Ahern, 77-79 Đường Old Wyche, Malvern, Worcestershire, WR14 4EP, Vương quốc Anh.

Chính trị học

Tin tức mới nhất chưa được kiểm duyệt và các ý kiến ​​bảo thủ trong chính trị Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và toàn cầu.

nhận thông tin mới nhất

Kinh doanh

Tin tức kinh doanh thực tế và không bị kiểm duyệt từ khắp nơi trên thế giới.

nhận thông tin mới nhất

Tài chính

Tin tức tài chính thay thế với sự kiện chưa được kiểm duyệt và ý kiến ​​không thiên vị.

nhận thông tin mới nhất

Luật

Phân tích pháp lý chuyên sâu về các phiên tòa và câu chuyện tội phạm mới nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới.

nhận thông tin mới nhất

Tham gia thảo luận!